شرکت مهندسی به نوین پرداز نارین

کارگزار رسمی بانک اقتصاد نوین و بانک شهر
مجری واگذاری دستگاه های خودپرداز و پوز شخصی
نمایندگی شرق کشور
مدیر : محمد حسن قدمگاهی خراسانی


آخرین خبر

با ما در تماس باشید


36029640-4 - 051